Důležitá informace k soutěžím pro školní rok 2022/2023

Aktuálně probíhají jednání o nastavení pravidel konverzačních soutěží v cizích jazycích.

Propozice, pravidla a další důležité informace budou zveřejněny na těchto webových stránkách a také zaslány organizátorům krajských kol (přímo či prostřednictvím pověřených pracovníků krajských úřadů).

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vzhledem k zásadním koncepčním změnám a nově zveřejněným podmínkám ve věci soutěží v cizích jazycích ze strany MŠMT nebudou jazykové katedry PedF pokračovat v procesu převzetí garance nad ústředním kolem soutěže v anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce.
T. Klinka, E. Markvartová, L. Rozboudová, K. Uličná