Dokumenty

Právní rámec soutěží

Vyhláška č. 55/2005 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

Organizační řád vydává MŠMT ČR. Soutěže, které jsou organizovány ve školním roce 2022/2023 se řídí výše uvedeným platným dokumentem, který obsahuje některé neplatné údaje (tam, kde se v dokumentu hovoří o Národním pedagogickém institutu jako organizátoru soutěže, je myšlen nový organizátor – tedy Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – pro soutěže v anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce). Aktuálně probíhá příprava aktualizace Organizačního řádu, který by měl platit pro školní rok 2023/2024.

Kontakty na pracovníky krajských úřadů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vzhledem k zásadním koncepčním změnám a nově zveřejněným podmínkám ve věci soutěží v cizích jazycích ze strany MŠMT nebudou jazykové katedry PedF pokračovat v procesu převzetí garance nad ústředním kolem soutěže v anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce.
T. Klinka, E. Markvartová, L. Rozboudová, K. Uličná