Informace

Dohodou ze dne 28. března 2022 mezi Národním pedagogickým institutem ČR a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy vyjádřila PedF UK připravenost k převzetí organizace ústředního kola  soutěží v anglickém, francouzském, německém a ruském jazyce.

Budoucí garanti jazykových soutěží

Anglický jazyk: PhDr. Klára Uličná, Ph.D., katedra anglického jazyka a literatury

Německý jazyk: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D., katedra germanistiky

Francouzský jazyk: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D., katedra francouzského jazyka a literatury

Ruský jazyk: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D., katedra rusistiky a lingvodidaktiky

Emailový kontakt na garanty soutěží je ve tvaru jmeno.prijmeni@pedf.cuni.cz


Soutěž ve španělském a latinském jazyce organizují jiné subjekty.

Latinský jazyk: PhDr. Bořivoj Marek, Ph.D., ústav řeckých a latinských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova – email: jmeno.prijmeni@ff.cuni.cz

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vzhledem k zásadním koncepčním změnám a nově zveřejněným podmínkám ve věci soutěží v cizích jazycích ze strany MŠMT nebudou jazykové katedry PedF pokračovat v procesu převzetí garance nad ústředním kolem soutěže v anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce.
T. Klinka, E. Markvartová, L. Rozboudová, K. Uličná