Kontakty na pracovníky krajských úřadů

KrajKrajský úřad – pověřená osobaAdresa
PRAHAMgr. Michaela Perková
tel.: 236 005 901 michaela.perkova@praha.eu
Magistrát hl. m. Prahy,
Odb. sportu a volného času, odd. volného času
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
STŘEDOČESKÝMgr. Lenka Škopová
tel.: 257 280 196
skopova@kr-s.cz
Bc. Petr Hoskovec
tel.: 257 280 263
hoskovecp@kr-s.cz
KÚ, Odbor školství, Odd. mládeže a sportu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
ÚSTECKÝBc. Pavel Kucler
tel.: 475 657 969
kucler.p@kr-ustecky.cz
KÚ, Odb. školství, mládeže a tělovýchovy,
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
LIBERECKÝIng. Eva Hodboďová
tel.: 485 226 635, 739 541 550
eva.hodbodova@kraj-lbc.cz
KÚ, Odb. školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, odd. mládeže, sportu a zaměstnanosti
U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2
PLZEŇSKÝMgr. Ludmila Novotná
tel.: 377 195 373 ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz  
KÚ, Odb. školství, mládeže a sportu, Odd. mládeže a sportu
Škroupova 18
306 18 Plzeň
KARLOVARSKÝBc. Lenka Butašová
tel.: 354 222 476, 601 214 150
lenka.butasova@kr-karlovarsky.cz
KÚ, Odb. školství, mládeže a tělovýchovy, odd. mládeže a sportu
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
JIHOČESKÝJiří Anděl
tel.: 386 720 933                       andel@kraj-jihocesky.cz
KÚ, Odb. školství, mládeže a tělovýchovy, odd. mládeže, tělovýchovy a sportu
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice;
pracoviště ul. B. Němcové 49/3
370 76 ČB            
  VYSOČINAIng. Karolína Smetanová
tel.: 564 602 942
Smetanova.K@kr-vysocina.cz
KÚ, Odb. školství, mládeže a sportu, Odd. mládeže a sportu Jihlava
Věžní 28, kancelář číslo 108
KRÁLOVÉ- HRADECKÝMgr. Iva Polednová  
tel.: 495 817 771, 702 175 793
ipolednova@kr-kralovehradecky.cz Mgr. Dana Beráková
tel.: 725 059 837
berakova@cvkhk.cz
KÚ, Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
JŠZ DVPP Hradec Králové
Štefánikova 566
500 11 Hradec Králové       
PARDUBICKÝMgr. Lenka Havelková,
tel.: 466 026 215
lenka.havelkova@pardubickykraj.cz
KÚ, Odb. školství a kultury Odd. organizační a vzdělávání
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
JIHOMORAVSKÝBc. Jana Toninger Konečná
tel.: 541 658 306
toninger.jana@kr-jihomoravsky.cz
Mgr. Zdeňka Antonovičová
tel.: 723 368 276
zdenka@luzanky.cz                  
KÚ, Odb. školství, odd. prevence a volnočasových aktivit
Žerotínovo nám. 3, pracoviště: Cejl 73;
601 82 Brno
SVČ Lužánky, ved. oddělení Soutěže a práce s talenty,
Lidická 50,
658 12 Brno
detašované pracoviště Solniční 12
ZLÍNSKÝMgr. Radim Sukop
tel.: 577 043 744
radim.sukop@kr-zlinsky.cz
KÚ, Odb. školství, mládeže a sportu, odd. mládeže, sportu a rozvoje lidských zdrojů,
tř. T. Bati 21
761 90 Zlín
OLOMOUCKÝ Bc. Romana Fedurcová
tel.: 585 508 661
r.fedurcova@olkraj.cz
KÚ, Odbor školství a mládeže Oddělení krajského vzdělávání                   Jeremenkova 1191/40a 779 00 Olomouc
MORAVSKOSLEZSKÝMgr. František Pokluda
pověřen vedením oddělení mládeže a sportu
tel.: 595 622 420
frantisek.pokluda@msk.cz
odbor školství, mládeže a sportu Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vzhledem k zásadním koncepčním změnám a nově zveřejněným podmínkám ve věci soutěží v cizích jazycích ze strany MŠMT nebudou jazykové katedry PedF pokračovat v procesu převzetí garance nad ústředním kolem soutěže v anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce.
T. Klinka, E. Markvartová, L. Rozboudová, K. Uličná